Inženýrská geodézie, Stavební geodézie, Passportizace staveb

Geometrické plány, Věcná břemena,