Inženýrská Geodézie

Vytyčování na stavbách, zaměření dokončené stavby, passportizace staveb