Měření nejjižnějšího výběžku ČR (soutok Morava, Dyje)

 • 1999-2004 VŠBTUO - Geodézie a kartografie

                2001-2002 Wisconsin USA Caras constructions ltd (červen-zaří)

                2002-2003 Wisconsin USA Caras constructions ltd (červen-zaří)

 • 2005-2008 3 letá praxe v Brně - geodet, samostatný geodet stavby

                2007 VUT Brno, školení o GNSS

 • 2006-2008 Ústav soudního inženýrství - oceňování nemovitostí

 • 2008- 4.3.2008 registrace geodetické živnosti, správce sítí a databází

 • 2008- 8.5.2008 žádost o jmenování soudním znalcem se spec. Oceňování nemovitostí

 • 2009- OWD licence

 • 2011 pořízení setu one man system Trimble VX + GNSS R8v.3

 • 2011 laserscanning max. realizované mračno 4.000.000 bodů

 • 2012 práce pro přední stavební a projekční firmy

 • 2014 laserscanning max. realizované mračno bodu 750.000.000 bodů s TX5 (max pro QC3.1Ghz,SSD,64GB)

 • 2015 další kolega do týmu